ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πανεπιστημιακά Όργανα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διοίκηση

Επιτροπές & Σύλλογοι

Τμήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επισκόπηση

Πανεπιστημιακή Ζωή

ΔΟΜΕΣ

Σχετικά

Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων

 

Το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων (ΚΠΔ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 και έχει αναλάβει την ανάπτυξη, την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου, με σκοπό την διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο των μελών του Πανεπιστημίου.

 

indexpixΣτις δραστηριότητές του εντάσσονται:

 • Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθμιση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων
 • Σχεδιασμός της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του
 • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις
 • Διαχείριση του ενεργού εξοπλισμού.
 • Διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών.
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών
 • Ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και προγράμματα.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δικτύων

Το ΚΠΔ λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά και στις υπόλοιπες δράσεις πληροφορικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δράση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», συμβάλλοντας στη διάχυση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Πλήροφορικής & Δικτύων

Διαχείριση Ακαδημαϊκού Λογαριασμού

Μέσα από την υπηρεσία «MyAccount@ΗUA» μπορείτε να διαχειριστείτε χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού όπως ο προσωπικός σας κωδικός σύνδεσης καθώς και να ενεργοποιείτε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Είσοδος στην υπηρεσία

Google Workspace for Education

Τα μέλη της κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου επωφελούνται της δωρεάν πρόσβασης στη σουίτα εργαλείων της Google για όλους τους ακαδημαϊκούς σκοπούς

Δείτε περισσότερα

Πλατφόρμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (IT-Helpdesk)

Μέσω της Πλατφόρμας Τεχνικής Υποστήριξης (IT-Helpdesk) παρέχεται τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου φωνής και δεδομένων καθώς και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Είσοδος στην υπηρεσία

VPN – Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο

Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network – VPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου.

Δείτε περισσότερα

Office 365

Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ παρέχεται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας πλήρης πρόσβαση στην online σουϊτα εργαλείων Office 365.

Δείτε περισσότερα