Υπηρεσία VPN

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet μέσω κάποιου άλλου παρόχου Internet, και όχι μέσω του Χαροκοπείου (π.χ., με μη-φοιτητική σύνδεση ADSL, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός Χαροκοπείου), τότε για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην υπηρεσία VPN του Χαροκοπείου.

Η υπηρεσία VPN μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, τους υποψήφιους διδάκτορες, και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για τα Windows XP.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για τα Windows Vista.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για τα Windows 7 & Windows 8.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για τα Windows 10.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για τα Debian

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για τα Ubuntu.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε οδηγίες σύνδεσης για Mac OSX (YOSEMITE).