Δράσεις

Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική αφορά στην παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών, και παρέχεται στους φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικά (δυσκολίες προσαρμογής στο νέο περιβάλλον, δυσκολίες λήψης αποφάσεων, έλλειψη ενδιαφέροντος, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, διαταραχές διατροφής, φοβίες, κατάθλιψη, άγχος, εθισμό κ.ά.), προβλήματα σπουδών (δυσκολίες μάθησης, άγχος εξετάσεων, κακή διαχείριση χρόνου, κ.ά.) προβλήματα επικοινωνίας με γονείς, φίλους ή συντρόφους, ή προβλήματα που σχετίζονται με γεγονότα της ζωής (αρρώστια, θάνατος, καταστροφές κ. ά.).

Ομαδική Συμβουλευτική

Η Ομαδική Συμβουλευτική αφορά στην παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ομαδικών συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ενδεικτικά θέματα των συνεδριών αυτών είναι τα εξής:

  • Προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία
  • Ανάπτυξη ενσυνειδητότητας (mindfulness)
  • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων
  • Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς
  • Ανάπτυξη δημιουργικής έκφρασης
  • Διαχείριση άγχους
  • Διαχείριση θυμού
  • Διαχείριση χρόνου
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας

Οι συμβουλευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, κατά τη διάρκεια των ομαδικών συνεδριών, είναι οι εξής: γνωσιακή-συμπεριφοριστική (CBT), συστημική, υπαρξιακή και θεραπεία gestalt.

Εποπτική Συμβουλευτική

Στόχος της Εποπτικής Συμβουλευτικής είναι η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας στους αποφοίτους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους ως επαγγελματίες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε ομαδικό επίπεδο.

Για την Αίτηση Συμμετοχής για μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις πατήστε εδώ

Τηλεσυμβουλευτική

Η τηλεσυμβουλευτική αφορά στην παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής βοήθειας μέσω του διαδικτύου. Απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά κάποιον Σύμβουλο – Ψυχολόγο ή προτιμούν την εξ αποστάσεως επικοινωνία λόγω πιο εύκολης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα. Η τηλεσυμβουλευτική δεν προσφέρει τη δυνατότητα της προσωπικής επαφής μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους εδώ.

 

Το απόρρητο της επικοινωνίας των φοιτητών με το προσωπικό του Κέντρου διασφαλίζεται για όλες τις παραπάνω δράσεις.

Άλλες δραστηριότητες

Το Κέντρο Συμβουλευτικής "Αικατερίνη Μαριδάκη Κασωτάκη" διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με ψυχοπαιδαγωγικά θέματα ή θέματα που προάγουν την ποιότητα ζωής. Επίσης, συνεργάζεται με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των μαθητών, στην ενημέρωση των μαθητών και των διδασκόντων για θέματα σχετικά με τη σχολική βία και την παραβατικότητα, στην ενημέρωση των διδασκόντων για τους τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διδασκόντων κά.