Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα-Αττικής, ΤΚ 176 71

Τηλεφωνικό κέντρο 210 95 49 100, φαξ 210 95 77 050

 

Πρυτανεία:


210 95 49 101,102,120 email: rector at hua at gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης: vrector_fin at hua dot gr

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων: vrector_acad at hua dot gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης: vrector_stud at hua dot gr

Γραμματείες Τμημάτων:


 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παναγιώτα Γιαννούλη : 210 95 49 117

Αναστασία Ζέρβα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 109

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Βασιλική Παπαδοπούλου : 210 95 49 111

Μαρία Μαράκη (Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 114

 • ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Παναγιώτα Κεφάλα: 210 95 49 150

Ζωή Φουλίδη: 210 95 49 151

Ειρήνη Γράνικα (Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 150

 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Ελένη Καλαμπαλίκη: 210 95 49 400

Λορέτα Μήτση - Συγγέργκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 444


Γραμματείες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών:

 

 • Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Θάλεια Αλεβιζάκη : 210 95 49 325, email: geosecpost at hua dot gr

 • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή

Ελένη Σοφού : 210 95 49 158, email: esofou at hua dot gr 

 • Διατροφή και Υγεία

Ελένη Σοφού : 210 95 49 158, email: esofou at hua dot gr

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αριστούλα Τσιαπλιάκου : 210 95 49 107, email: hpsd.sec at hua dot gr

 • Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ελισσάβετ Καραγεώργου : 210 95 49 215,  email: ekpolsec at hua dot gr, ekarage at hua dot gr

 • Πληροφορική και Τηλεματική

Φωτεινή Δανέλη : 210 95 49 402, email: itpsec at hua dot gr

 • Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society (Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία)

Αριστούλα Τσιαπλιάκου : 210 95 49 107, email: tourher at hua dot gr