Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα-Αττικής, ΤΚ 176 76  | Τηλεφωνικό κέντρο 210 95 49 100

Πρυτανεία:


210 95 49 102,120,132 email: rector [at] hua dot gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού:  vrector_fin [at] hua dot gr

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας: vrector_acad [at] hua dot gr

Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας: vrector_stud [at] hua dot gr

Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης και Δια-βίου Εκπαίδευσης: vrector_research [at] hua dot gr

Γραμματείες Τμημάτων:


 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παναγιώτα Γιαννούλη : 210 95 49 117

Αναστασία Ζέρβα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 109

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Βασιλική Παπαδοπούλου : 210 95 49 111

Μαρία Μαράκη (Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 114

 • ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Παναγιώτα Κεφάλα: 210 95 49 150

Χριστίνα Γαλλούση: 2109549151

Δέσποινα Καϊτατζή (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 155

 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Ελένη Καλαμπαλίκη: 210 95 49 400

Αγγελική - Νίκη Πρεσβέλου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 95 49 444

Γραμματείες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών:

 

 • Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Πολύκαρπος Παπαδόπουλος: 210 95 49 325, email: geosecpost at hua dot gr

 • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή

Ελένη Σοφού: 210 95 49 158, email: esofou at hua dot gr 

 • Διατροφή και Υγεία

Ελένη Σοφού: 210 95 49 158, email: esofou at hua dot gr

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Λειβαδίτης: 210 95 49 107, email: hpsd.sec at hua dot gr

 • Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ελισσάβετ Καραγεώργου: 210 95 49 215,  email: ekpolsec at hua dot gr, ekarage at hua dot gr

 • Πληροφορικής και Τηλεματικής

Φωτεινή Δανέλη: 210 95 49 402, email: itpsec at hua dot gr

 • Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society (Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία)

Κωνσταντίνος Λειβαδίτης: 210 95 49 107, email: tourher at hua dot gr

 • Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics)

 210 95 49 440, email: dhasec at hua dot gr

 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Applied Informatics) - Πρόγραμμα ανακατεύθυνσης σπουδών (conversion course) 

 Νικόλαος Σφακιανός: 210 95 49 460, email: applied at hua dot gr