Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ιδρύθηκε το 1993 με την ονομασία «Τμήμα Οικιακής Οικονομίας». Το 1999 μετονομάστηκε σε Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

Πρόεδρος:
Αναπλ. Καθηγήτρια,  Ρόιδω Μητούλα

amphitheatre