Υπηρεσία IP Multicasting

Το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει ενεργοποιήσει την Υπηρεσία IP Multicasting.

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η ίδια πληροφορία πρέπει να σταλεί σε πολλαπλούς προορισμούς, με σκοπό την καλύτερη διαχείρση του Bandwidth και τον περιορισμό του φορτίου στους δρομολογητές. Εφαρμογές που εκμεταλεύονται την τεχνολογία αυτή είναι το video conference, οι ζωντανές μεταδόσεις ήχου και εικόνας και γενικότερα εφαρμογές πραγματικού χρόνου με πολλαπλούς αποδέκτες.