Υπηρεσία Μεταβίβασης Αρχείων (FTP)

Υπηρεσία Μεταβίβασης Αρχείων (FTP)

Στον FTP Server του Πανεπιστημίου (ftp://ftp.hua.gr/) μπορούν οι χρήστες του δικτύου να βρίσκουν χρήσιμες εφαρμογές και αρχεία, όπως ενημερώσεις για τα anti-virus προγράμματα και οδηγούς (drivers) για τις συσκευές τους,  και να τα κατεβάζουν (download) στον υπολογιστή τους.