Οργάνωση

 

Δρ. Γιώργος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, ΕΕΔΙΠ

Αγγελική Κυβέλου, Υποψήφια διδάκτορας, Ψυχοθεραπεύτρια, Διοικητική Υπάλληλος