12/11/2012 Αναγόρευση της DOREEN MASSEY σε επίτιμη Διδάκτορα

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2012.

Η Doreen Barbara Massey συνέβαλε καθοριστικά στην έρευνα και μελέτη της ανθρωπογεωγραφίας, στην προώθηση καινοτόμων ιδεών και μεθόδων για την κατανόηση του χώρου και του τόπου καθώς και στη διδασκαλία και έμπρακτη εφαρμογή τους. Έχει παράξει στους τομείς αυτούς πρωτότυπο επιστημονικό έργο, το οποίο έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και διακρίθηκε ως ακαδημαϊκή καθηγήτρια και ερευνήτρια.

 Σχετικό υλικό

Φωτογραφικό υλικό