Φοιτητική Μέριμνα

Οι δραστηριότητες του αρμοδίου Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, σχετίζονται με τα ακόλουθα:

  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη σίτιση των φοιτητών
  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών
  • Μέριμνα για τη συγκέντρωση, έκδοση και διάθεση διδακτικών σημειώσεων
  • Μέριμνα για τη συγκέντρωση των εγκεκριμένων από τα Τμήματα αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων, τις οποίες διαβιβάζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Έκδοση και χορήγηση βιβλιαρίου υγείας
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Συγκλήτου, των Ακαδ. Τμημάτων και των Πρυτανικών Αρχών σε θέματα φοιτητικών εκδρομών, δανείων, οικονομικών ενισχύσεων και υποτροφιών