Υπηρεσία VoIP

Με την υπηρεσία VoIP , παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες του Πανεπιστημίου να καλούν χωρίς χρέωση άλλα πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα, που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο Voice over IP (VoIP)  του GuNet και προς Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρώπης και των Η.Π.Α που συμμετέχουν στο δίκτυο ViDeNet. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ViDeNeT μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.vide.net/.

Το Voice over IP είναι μια τεχνολογία που δίνει την δυνατότητα οι τηλεφωνικές κλήσεις να πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου (του ΕΔΕΤ), αποφεύγοντας τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ.

Tα Πανεπιστημιακά ιδρύματα που μαζί με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμμετέχουν στο Voice over IP δίκτυο του Gunet  και παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πολυτεχνείο Κρήτης

  Οδηγίες χρήσεως

  Όπως ήδη γνωρίζετε, για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλεφωνικό αριθμό εκτός του  Χαροκοπείου , πληκτρολογείτε "9", για να έχετε πρόσβαση στο  τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, και στη συνέχεια τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα παραπάνω ιδρύματα όπου η κλήση σας δεν θα χρεώνεται πρέπει, αντί "9", να πληκτρολογείτε "6" και στη συνέχεια τον δεκαψήφιο αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε. Διευκρινίζεται ότι μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού "6" δεν θα ακούσετε σήμα επιλογής, οπότε συνεχίζετε να πληκτρολογείτε τα υπόλοιπα δέκα ψηφία. Σύμφωνα με την αριθμοδότηση των  Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων έχετε τη δυνατότητα να καλείτε χωρίς χρέωση τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο http://portal.gunet.gr/VoIP_custom/list.php Ο τρόπος χρήσης της υπηρεσίας μέσω υλεκτρονικού υπολογιστή θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες.

  Αναμενόμενα οφέλη

  • Η μείωση του κόστους των κλήσεων, κατά κανόνα υπεραστικών, που γίνονται σήμερα μεταξύ των Ιδρυμάτων πάνω από το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ.
  • Η ολοκλήρωση δεδομένων και υπηρεσιών φωνής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιήσουν τους σταθμούς εργασίας τους προκειμένου να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό δίκτυο.
  • Η ανεξαρτητοποίηση από τηλεπικοινωνιακό φορέα