Λογαριασμός Χρήστη (User account)

Οι φοιτητές και το προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό/κωδικό σύνδεσης (account) στο δίκτυο υπολογιστών του. Η αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο/επιβλέποντα/επιστημονικό υπεύθυνο του νέου χρήστη στη διεύθυνση https://portal.hua.gr/?p=280.