Λογαριασμός Χρήστη (User account)

Οι φοιτητές και το προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό/κωδικό σύνδεσης (account) στο δίκτυο υπολογιστών του. Η αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο/επιβλέποντα/επιστημονικό υπεύθυνο του νέου χρήστη μέσα από την υπηρεσία Helpdesk του πανεπιστημίου, επιλέγοντας τη σχετική κατηγορία (Λογαριασμός Χρήστη / Δημιουργία νέου λογαριασμού) .