Χρήσιμα Άρθρα

Spam ή junk mail είναι η διεθνής ονομασία των ανεπιθύμητων e-mail.

Αποστολείς των μηνυμάτων αυτών είναι συνήθως εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν χωρίς να πληρώσουν το ανάλογο κόστος, ενώ παραλήπτες είναι οι χρήστες που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση και έχουν γίνει γνωστοί στο διαδίκτυο, διευθύνσεις χρηστών που είναι καταχωρημένες σε δικτυακές σελίδες και χρήστες που ανήκουν σε λίστες αλληλογραφίας.
Έτσι, ο χρήστης λαμβάνει περισσότερο όγκο δεδομένων από ότι χρειάζεται και το δίκτυο του Πανεπιστημίου καταναλώνει περισσότερους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους.
Για την καταπολέμηση του SPAM το ΚΕΔ του Πανεπιστημίου χρησιμοποιεί την εξής πολιτική:
Ο e-mail server ελέγχει αν ο απομακρυσμένος εξυπηρετητής που στέλνει το μήνυμα είναι γραμμένος σε κάποια λίστα γνωστών πηγών spam στο internet. Αν ο εξυπηρετητής είναι γραμμένος στις λίστες αυτές, τότε απορρίπτει το μήνυμα πριν αυτό μεταφερθεί στους τελικούς χρήστες
Έτσι, μειώνεται η ποσότητα SPAM που καταλήγει στους χρήστες του Πανεπιστημίου.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε το spam.

Μην δημοσιεύετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Βάζοντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου σε μια ιστοσελίδα είναι σχεδόν σίγουρο ότι σύντομα θα δείτε μηνύματα spam στο γραμματοκιβώτιο σας. 
Μην δίνεται την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οργανισμούς που δεν εμπιστεύεστε. Να είστε προσεκτικοί όταν επισκέπτεστε διάφορους δικτυακούς τόπους και σας ζητείτε η συμπλήρωση προσωπικών και στοιχείων επικοινωνίας , όπως το e-mail.  Αν είστε αναγκασμένοι να  κάνετε κάτι τέτοιο διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική εχεμύθειας για την οποία δεσμεύεται ο συγκεκριμένος οργανισμός.

Μην απαντάτε στους spammers ακόμα και στην ένδειξη για διαγραφή από τις mail λίστες τους. Αυτό έχει ως τελικό αποτέλεσμα, να  διαπιστωθεί η εγκυρότητα της mail διεύθυνσης σας και επομένως να γίνει στόχος αποστολής επιπλέον μηνυμάτων.

Χρήσιμα Links

SpamCop
SpamHaus
Sorbs