Υπηρεσία Προσωπικού Φακέλου

Υπηρεσία Προσωπικού Φακέλου

Το ΚΕΔ παρέχει τη δυνατότητα στους απομακρυσμένους χρήστες του δικτύου του (dial-up users) να βλέπουν με διαφανή τρόπο τα περιεχόμενα του προσωπικού τους φακέλου (folder) που διατηρούν στους file servers του Πανεπιστημίου. 
Για να έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας φάκελο, μέσω των Windows, από το σπίτι επιλέξτε: Start --> Run και στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:
Οι χρήστες που έχουν τον αποθηκευτικό τους χώρο στον server Pegasus πληκτρολογούν: pegasus.hua.gr\username$ (όπου username είναι το δικό σας όνομα χρήστη) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται εισάγετε το username σας και το password.
Το παράθυρο που θα εμφανιστεί είναι ο προσωπικός σας φάκελος.
Τώρα μπορείτε να προσθέσετε αρχεία ή και να μεταφέρετε αρχεία από τον προσωπικό σας φάκελο στο δικό σας υπολογιστή.