Υπηρεσία Παγκόσμιας Ώρας (NTP)

Το ΚΠΔ προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα συγχρονισμού των ρολογιών των υπολογιστών του Πανεπιστημίου μέσω του NTP (Network Time Protocol) Server.  

Για να συγχρονίσετε το ρολόι του υπολογιστή σας αν το λειτουργικό του σύστημα είναι Windows 2000 Server ή  Windows 2000 Professional με το ρολόι του NTP Server, πρέπει από command line παράθυρο (για command line παράθυρο πατήστε Start --> Run και  πληκτρολογήστε cmd να δώσετε την εντολή:

net time  /setsntp:perseus