Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS)

Το ΚΠΔ συντηρεί τον DNS Server του Πανεπιστημίου για το domain  hua.gr

με IP διεύθυνση: 195.130.90.45

και slave dns τον: 195.130.90.35