Σκοπός

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.