Γραμματεία του Συμβουλίου Ιδρύματος

DSC00621d web small Μαρία Χιονίδου

Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού

Τηλ. +30 2109549107

Email: councilsec at hua . gr