Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

 

Κανονισμός Ε.Η.Δ.Ε.

openbook

Σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (εφεξής ερευνητικό φορέα).                         

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας.

Η συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε με την υπ΄αρ. 74979/11.09.2018 Απόφαση Πρύτανη και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον σχετικό νόμο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε.) είναι η εξής:
 
  • Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, αφυπηρετήσας Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αναπληρωτής αυτού Κωνσταντίνος Τσίγκος Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ως Πρόεδρο
  • Γεώργιος Μπάλιας, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αναπληρωτής αυτού Βασίλειος Δέτσης Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ως Αντιπρόεδρο
  • Ανδρέας Κυριακούσης, Ομότιμος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αναπληρωτής αυτού Βασίλειος Σταυρινός, Ομότιμος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  • Φωτεινή Σκοπούλη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αναπληρωτής αυτής Κωνσταντίνος Πρίφτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Κωνσταντίνος Τσερπές, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και αναπληρώτρια αυτού Χρυσούλα Σοφιανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 
Για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης χορήγησης αδείας πατήστε εδώ.
 
Γραμματειακή Υποστήριξη: Ανδρομάχη Τσίντζου
Γραφείο Διαχείρισης Προγραμμάτων - Έργων και Στήριξης Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης -Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τηλ. 2109549326 email: tsintzou at hua dot gr