Μειωμένο εισιτήριο

Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.

21/09/2020: Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση/ανανέωση κάρτας μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες γίνεται ηλεκτρονικά, για αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Πληροφορίες θα βρείτε στo συνημμένo έντυπo.