Οργάνωση

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας

Συνεργάτες:

Δρ. Γιώργος Τσίτσας, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, ΕΕΔΙΠ

Αγγελική Κυβέλου, Υποψήφια διδάκτορας, Ψυχοθεραπεύτρια, Διοικητική Υπάλληλος