Φοιτητικού Φεστιβάλ στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2012

Φοιτητικού Φεστιβάλ στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2012

Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη

Στις 20 - 22 Ιανουαρίου 2012 θα γίνει το Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική αφίσα.

Χωρικές ανισότητες εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα

Τίτλος: Χωρικές ανισότητες εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα

Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος το προγράμματος είναι να ενημερώσει και να εφοδιάσει την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ευρύ κοινό και τους ασκούντες κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με μεθοδολογικά εργαλεία και εμπειρικά ευρήματα σχετικά με τις εισοδηματικές ανισότητες, τον βαθμό ανάπτυξης και το επίπεδο φτώχειας του πληθυσμού στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελλάδας. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε εστιάζει στην εξέταση δημογραφικών και οικονομικών δεδομένων με μεθόδους χωρικής ανάλυσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα με επιστημονικό υπεύθυνο τον Σταμάτη Καλογήρου, Λέκτορα του Τμήματος Γεωγραφίας, χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση το 2011. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://galaxy.hua.gr/~si.

sk_latsis