4 & 5 Ιουνίου 2018, 20ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΕΠ

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΚΑΜΠΗ:

ΜΕΤΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΝΕΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

REGIONS AT A TURNING POINT: POST-DIGITAL COMMUNITIES, NEW REGIONALISM AND
RE-NATIONALISATION – SUSTAINABLE DEVELOPMENT IMPLICATIONS

Η ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ Συνδιοργανώνουν το 20ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα, 4-5 Ιουνίου 2018.

Σκοπός του Συνεδρίου:
Κατά το τελευταίο, το 19ο, Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) αναδείχθηκε ότι σ' επιστημονικό επίπεδο έχει ωριμάσει το αίτημα θέσμισης και στη χώρα μας μιας διαλεκτικής σχέσης της περιφερειακής ανάπτυξης με τη διοικητική αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σ' αντιδιαστολή, αναγνωρίστηκε ότι η αντιπροσώπευση, η συμμετοχή κι η διαβούλευση, σ' όλα τα στάδια του περιφερειακού προγραμματισμού, του σχεδιασμού και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, έχουν ατονήσει κατά τη μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, καθιστώντας αλληλένδετες την ύφεση, την αναπτυξιακή αδυναμία και την πολιτική (θεσμική) αδυναμία της κοινωνίας. Μπορεί λοιπόν να λεχθεί ότι η περιφερειακή ιδέα στη χώρα μας βρίσκεται σε μια καμπή, σ' ένα σημείο αβεβαιότητας. Όχι όμως μόνο εξ αυτών των λόγων κι όχι μόνο στη χώρα μας.

Μ' επίκεντρο την Ευρώπη, η περιφέρεια αλλάζει, μεταβαίνοντας σε μια άλλη περίοδο (στην εποχή της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης με κυρίαρχες μετα-ψηφιακές κοινότητες) ή κατάσταση (ενός νέου τοπικισμού αλλά και επανεθνικοποίησης), υπό τις έντονες εξελικτικές πιέσεις του ευρύτερου τεχνικοοικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Τις πιέσεις αυτές καλείται (και φιλοδοξούμε) ν' αναγνωρίσει και να συζητήσει η επιστημονική μας κοινότητα στο 20ο Συνέδριο, κι επιπλέον να συμβάλλει στη διερεύνηση των επιπτώσεών τους και τελικά της προοπτικής της περιφερειακής ιδέας (του νέου, ενδεχομένως, ρόλου της περιφέρειας) τόσο σ' Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας.

Για την 2η Ανακοίνωση (11.04.2017) του Συνεδρίου πατήστε εδώ.

Για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ.