Νέο μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου η κα Χριστίνα Χαζάκη

Στο έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου μας εντάχθηκε από 1η Σεπτεμβρίου 2022 η κα Χριστίνα Χαζάκη, η οποία μετατάχθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ορκίστηκε ενώπιον της Πρυτάνεως, Καθηγήτριας Μαρίας Νικολαΐδη και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγητή Γεωργίου Δεδούση και αποτελεί πλέον μόνιμο μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

Την υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά και της ευχόμαστε να χαράσσει πάντα δημιουργική πορεία, με πρόοδο και κάθε επιτυχία στο έργο της!

sXazaki2 sXazaki1
sXazaki3sXazaki4