Υποδομή Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης

Η δημιουργία της αίθουσας τηλεκπαίδευσης χρηματοδοτήθηκε από το έργο με κωδικό: 71645 του Επιχειρησιακού προγράμματος ΚτΠ, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και το Ελληνικό Δημόσιο (25%).

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε τον εξοπλισμό της αίθουσας. Ο εξοπλισμός παρουσιάζεται και στο αρχείο MS-Powerpoint που μπορείτε να βρείτε εδώ (μέγεθος αρχείου ppt: 2,5ΜΒ).

0003

0004

Logo_ktp_europe_