Δυνατότητες Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης

Η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης παρέχει δυνατότητες που μπορούν να υποστηρίξουν ποικιλία σεναρίων τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης. Οι δυνατότητες της αίθουσας μπορούν να συνοψιστούν:

  • Υποστήριξη πρωτοκόλλου τηλεδιάσκεψης (video/ήχος)
  • Υποστήριξη πρωτοκόλλου data collaboration (διαμοιρασμός εφαρμογών)
  • Λήψη εικόνας/video από δύο κάμερες (μία για τον καθηγητή και μία για το ακροατήριο) και από συσκευή visualizer
  • Λήψη ήχου από μικροφωνικό σύστημα εδράνων και ασύρματο μικρόφωνο
  • Είσοδος εικόνας/video από πηγές (laptop, PC, DVD, VCR, κάρτα τηλεδιάσκεψης)
  • Είσοδος ήχου από πηγές (laptop, PC, DVD, VCR, κάρτα τηλεδιάσκεψης)
  • Έξοδος εικόνας/video σε συσκευές εξόδου (Plasma TVs, CRT TV, TFT TV, DVD+R, VCR, κάρτα τηλεδιάσκεψης, κάρτα streaming)
  • Έξοδος ήχου σε συσκευές εξόδου (ηχεία, DVD+R, VCR, κάρτα τηλεδιάσκεψης, κάρτα streaming)
  • Επιλογή (αντιστοίχιση) πηγών - συσκευών εξόδου video
  • Επιλογή (αντιστοίχιση) και μίξη πηγών - συσκευών εξόδου ήχου.