Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, στο χώρο του Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων έχει διαμορφωθεί Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.

Η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης είναι ικανή να υποστηρίξει τηλεδιασκέψεις, σύμφωνα με τα καθιερωμένα standards.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: