Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Η Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών ιδρύθηκε με το ΠΔ 77/2013 (ΦΕΚ 119/2013 τ. Α’) η οποία συγκροτήθηκε με τα υπάρχοντα Τμήματα: 

α) Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

β) Τμήμα Γεωγραφίας

Η λειτουργία της Σχολής διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το ΦΕΚ 1246/2018 τ. Β’ «Θέματα λειτουργίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών: Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας.