Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Η Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών ιδρύθηκε με το ΠΔ 77/2013 (ΦΕΚ 119/2013 τ. Α’) η οποία συγκροτήθηκε με τα υπάρχοντα Τμήματα: 

α) Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

β) Τμήμα Γεωγραφίας