Προσωπικό

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 

  • Θωμάς Καμαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής 

Διαχείριση δικτύου, ανάπτυξη υπηρεσιών & υποστήριξη χρηστών:

  • Μήτση Λορέτα
  • Πιπερίδης Κωνσταντίνος
  • Συμιακάκης Γεώργιος