Προσωπικό

Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
  • Δημήτριος Μιχαήλ , Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφoρικής και Τηλεματικής 

Προϊστάμενος: 

  • Δρ. Γεώργιος Συμιακάκης 

Διαχείριση δικτύου, ανάπτυξη υπηρεσιών & υποστήριξη χρηστών:

  • Γεώργιος Μάρκου
  • Παναγιώτης Μπουμπουκιώτης 

Συνεισφέροντες:

  • Θωμάς Καμαλάκης, Καθηγήτης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής 
  • Ανάργυρος Τσαδήμας, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής