'Εργα & Προγράμματα

 
 
Το ΚΠΔ συντονίζει τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο διαπανεπιστημιακό δίκτυο GUnet και είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας).
Σκοπός του GUnet είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία κόμβων πρόσβασης των τοπικών ακαδημαϊκών δικτύων για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω των έργων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ του Β' ΚΠΣ και ΕΠΕΑΕΚ και ΕΠ ΚτΠ του Γ΄ΚΠΣ, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά η δικτυακή υποδομή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και η πρόσβαση της ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Internet και η αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στο GUnet συμμετέχουν τα 20 A.E.I. και τα 16 Τ.Ε.Ι. της χώρας, με συντονισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ανωτέρω δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και το Ελληνικό Δημόσιο (25%). Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στη δράση «Κοινωνία της Πληροφορίας» μέσω του έργου "ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" (ΕΠ ΚτΠ, Πρόσκληση 10'). Με αφετηρία το 1997 και στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» του Α' ΕΠΕΑΕΚ, ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει τις δικτυακές και τηλεπικοινωνιακές του δομές, καθώς και ένα πλήθος προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του δικτύου.
Το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων (ΚΠΔ) του Πανεπιστημίου είναι ο βασικός συντονιστής της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Στο πλαίσιο των έργων του ΕΠ ΚτΠ το ΚΠΔ του Πανεπιστημίου έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση της διαπανεπιστημιακής δράσης «Σύγχρονη τηλεκπαίδευση», με σκοπό τη δημιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Επίσης, το ΚΠΔ έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Πυθαγόρας".
 

logo_all_epeaek