Τηλεφωνικό Δίκτυο

Το τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου βασίζεται στο τηλεφωνικό κέντρο Ericsson Business Phone 250, το οποίο διαθέτει σύνδεση ISDN πρωτεύοντος ρυθμού (PRI ISDN) και εξυπηρετεί περισσότερους από 100 χρήστες.

Παρέχονται προηγμένες υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας (αναγνώριση κλήσης, μεταφορά κλήσης, απάντηση από άλλη συσκευή, φωνητικό ταχυδρομείο κλπ.).

Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται η διασύνδεσή του τηλεφωνικού δικτύου με το δίκτυο δεδομένων και η δυνατότητα δρομολόγησης τηλεφωνικών κλήσεων πάνω από το δίκτυο δεδομένων με εφαρμογή τεχνολογιών voice over IP. 

Οδηγίες χρήσης για την τηλεφωνική συσκευή Ericsson (στα αγγλικά, σε μορφή pdf)