Αναβάθμιση Δικτύου

Στα πλαίσια των έργων:

α) Προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που χρηματοδοτήθηκε απο το ΕΠ ΚτΠ (Γ' ΚΠΣ),

β) Ανάπτυξη Περιεχομένου και Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που χρηματοδοτήθηκε απο το Α' ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ΚΠΣ),

γ) καθώς και του διαπανεπιστημιακού έργου GUnet,

το ΚΠΔ  αναβαθμίζει και επεκτείνει το δίκτυο δεδομένων και το τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου, σχεδιάζει υλοποιεί και υποστηρίζει νέες προηγμένες υπηρεσίες και στοχεύει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια των μελλοντικών αναβαθμίσεων και επεκτάσεων προβλέπονται:

  • Αύξηση της ταχύτητας διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με το GUnet, βελτίωση της τεχνολογίας πρόσβασης και δημιουργία εφεδρικής σύνδεσης.
  • Σταδιακή μετάβαση σε IPv6.
  • Εφαρμογή πολιτικής υψηλής ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων.
  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Εφαρμογή τεχνολογίας Voice over IP (VoIP) και διασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου με το δίκτυο δεδομένων.
  • Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).
  • Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (teleconferencing).
  • Υπηρεσίες Media on Demand (VoD κλπ).

logo_all_epeaek