Δίκτυο Δεδομένων

Το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου καλύπτει τέσσερα βασικά τμήματα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά κτιριακά συγκροτήματα. Τα τμήματα αυτά είναι:

  • Το κεντρικό κτίριο (Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής)
  • Η νέα πτέρυγα (Τμήμα Γεωγραφίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής)
  • Το τμήμα του αμφιθεάτρου
  • Το τμήμα των εργαστηρίων

Το δίκτυο του Πανεπιστημίου είναι ένα πλήρως switched layer-2 fast Ethernet δίκτυο, ενώ πρόκειται να προστεθούν  δυνατότητες για layer-3 switching.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου του Πανεπιστημίου βασίζεται σε έναν κεντρικό μεταγωγέα (core switch), ο οποίος εξυπηρετεί όλα τα τμήματα (segments) του δικτύου, και σε έναν κεντρικό δρομολογητή (router). Κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται από το δικό του μεταγωγέα, ο οποίος συνδέεται με τον κεντρικό μεταγωγέα σε τοπολογία αστέρα (star topology).

Το δίκτυο προσφέρει: αυξημένο bandwidth για κάθε χρήστη του Πανεπιστημίου, δυνατότητα ορισμού εικονικών δικτύων (Vlans) για διαχωρισμό των ομάδων εργασίας ανεξάρτητα από τη φυσική τοπολογία του δικτύου, έλεγχο φόρτου κίνησης και ευκολία στη διαχείριση.

Η δομημένη καλωδίωση έχει βασιστεί στα πρότυπα EIA/TIA-568 και EIA/TIA-569, είναι πλήρως τεκμηριωμένη και περιλαμβάνει 600 πρίζες UTP category 5, χάλκινα καλώδια και οπτικές ίνες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200 περίπου υπολογιστές, ενώ οι χρήστες του δικτύου ανέρχονται περί τους 750.

Η σύνδεση με το Internet γίνεται με ταχύτητα 1Gbps μέσω του ΕΔΕΤ - GRnet, σύντομα θα  προστεθεί γραμμή backup.

logo_all_epeaek