Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο NUIST της Κίνας

Επεκτείνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης σημαντικών διεθνών συνεργασιών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST), στην Κίνα.

Καλοσωρίζουμε το νέο Μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μίας εποικοδομητικής ακαδημαϊκής συνεργασίας, εστιάζοντας στην υποστήριξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και έργων μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στη διδασκαλία, αλλά και στην προώθηση της έρευνας σε κάθε ίδρυμα.

Ως αποτέλεσμα γόνιμων προσπαθειών, η τρέχουσα συνεργασία θα προωθήσει την εφαρμογή δράσεων εξωστρέφειας και συνεργασίας στους τομείς ενδιαφέροντος και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές και το Ακαδημαϊκό προσωπικό των δύο Πανεπιστημίων.

 

Rector of Harokopio UniversityLI Beiqun

 

Collaboration Agreement