Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα-Αττικής, ΤΚ 176 76

Τηλεφωνικό κέντρο 210 95 49 100, φαξ 210 95 77 050

 

Πρυτανεία:


210-9549101,102,120 email: rector at hua at gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης: vrector_fin at hua dot gr

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων: vrector_acad at hua dot gr

Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας και Διοίκησης: vrector_stud at hua dot gr

Γραμματείες Τμημάτων:


Παναγιώτα Γιαννούλη : 210-9549117

Αναστασία Ζέρβα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 210-9549109

Βασιλική Παπαδοπούλου : 210-9549111

Μαρία Μαράκη (Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 - 9549114

Παναγιώτα Κεφάλα: 210-9549150

Ζωή Φουλίδη: 210-9549151

Ειρήνη Γράνικα (Προϊσταμένη Γραμματείας): 210 - 9549150

Ελένη Καλαμπαλίκη: 210-9549400

Λορέτα Μήτση - Συγγέργκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας): 2109549444


Γραμματείες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών:

 

Θάλεια Αλεβιζάκη : 210-9549325, email: geosecpost at hua dot gr

Ελένη Σοφού : 210-9549158, email: esofou at hua dot gr 

Ελένη Σοφού : 210-9549158, email: esofou at hua dot gr

Ελένη Παστραπά : 210-9549263, email: hpsd.sec at hua dot gr

Ελισσάβετ Καραγεώργου : 210 95 49 215,  email: ekpolsec at hua dot gr, ekarage at hua dot gr

Φωτεινή Δανέλη : 210 95 49 402, email: itpsec at hua dot gr

Ασπασία Καραμήτσου : 210 95 49 110/396, email: tourher at hua dot gr, akaram at hua dot gr