Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ) με σκοπό να αποτελέσει ένα δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης των φοιτητών / αποφοίτων σε εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και ψυχοκοινωνικά θέματα.

Βασικός στόχος του είναι η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών / αποφοίτων και των επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν, αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους.

Αποδέκτες των υπηρεσιών είναι οι φοιτητές, οι φοιτήτριες και οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και των άλλων των Ιδρυμάτων της χώρας καθώς και το Προσωπικό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης :https://career.hua.gr/

Επικεφαλής του Γραφείου Διασύνδεσης:

Δρ. Κωνσταντία Α. Μπάρδα

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: (210) 95 49 116
E-mail: career at hua dot gr
Διεύθυνση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα
Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας, Γραφείο 1

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και LinkedIn:
▶️ https://www.instagram.com/careerhua/
▶️ https://www.facebook.com/CareerHua
▶️ https://twitter.com/CareerHua
▶️ https://www.linkedin.com/company/careerhua