Γραμματείες Τμημάτων

Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τηλ.: 210 95 49 117
Fax: 210 95 77 050
e-mail: hsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»  sec office
Τηλ.: 210 95 49 107
Fax.: 210 95 77 050
e-mail: hpsd.sec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
Τηλ.: 210 95 49 215
Fax.: 210 95 77 050
e-mail: ekpolsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society -Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία»
Τηλ.: 210 95 49 107
Fax.: 210 95 77 050
email: tourher (at) hua.gr

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής
Τηλ.: 210 95 49 111
Fax: 210 95 77 050
e-mail: dsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή»

Τηλ.: 210 95 49 158
Fax.: 210 95 77 050
e-mail: esofou (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Διατροφή και Υγεία»
Τηλ.: 210 95 49 158
Fax.: 210 95 77 050
e-mail: esofou (at) hua.gr

Τμήμα Γεωγραφίας
Τηλ.: 210 95 49 150 -151
Fax: 210 95 14 759
e-mail: geosec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου»
Τηλ.: 210 95 49 325
Fax.: 210 95 14 759
e-mail: geosecpost (at) hua.gr

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Τηλ.: 210 95 49 400
Fax: 210 95 49 401
e-mail: itsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική»
Τηλ.: 210 95 49 402
Fax.: 210 95 49 401
e-mail: itpsec (at) hua.gr