Γραμματείες Τμημάτων

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Τηλ.: 210 95 49 117
fax: 210 95 77 050
e-mail: hsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Τηλ.: 2109549263
Fax.: 2109577050
Email: hpsd.sec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
Τηλ.: 2109549215
Fax.: 2109577050
Email: ekarage (at) hua.gr

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής
Τηλ.: 210 95 49 111
fax: 210 95 77 050
e-mail: dsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή»
Τηλ.: 2109549158
Fax.: 2109577050
Email: esofou (at) hua.gr

Τμήμα Γεωγραφίας
Τηλ.: 210 95 49 150 -151
fax: 210 95 14 759
e-mail: geosec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου»
Τηλ.: 2109549325
Fax.: 2109514759
Email: zfoulidi (at) hua.gr

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Τηλ.: 210 95 49 400
fax: 210 95 49 401
e-mail: itsec (at) hua.gr

Γραμματεία ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική»
Τηλ.: 2109549402
Fax.: 2109549401
Email: itpsec (at) hua.gr