Διοικητικές Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Γραμματέας του Πανεπιστημίου

Αναστασία Χαλιάπα
Τηλ. 210 - 9549101
Fax. 210 - 9577050
e-mail: nhaliapa (at) hua.gr

Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου

Νικόλαος Τσούτσας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Τηλ. 210 - 9549113
Fax. 210 - 9549112

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Προσωπικού

Διευθύντρια: Μαρία Χιονίδου
Τηλ. 210 - 9549107
Fax. 210 - 9577050
e-mail: mxionid (at) hua.gr

Τμήμα Πανεπιστημιακών και Οργάνων

Γραμματεία Συγκλήτου:

Ειρήνη Γράνικα-Ευαγγέλου
Τηλ. 210 - 9549120

Fax: 210 - 9577050
e-mail: egranika (at) hua.gr

Τμήμα Προσωπικού (tprosopikou (at) hua.gr) :

Γεωργία Παπαδιώτου
Τηλ. 210 - 9549126

Fax. 210 - 9577050
e-mail: gpapad (at) hua.gr

Αριάδνη Φιλιπποπούλου
Τηλ. 210 - 9549121

Fax. 210 - 9577050
e-mail: ariadne (at) hua.gr

Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων:

Ασπασία Καραμήτσου
Τηλ. 210 - 9549110
Fax. 210 – 9577050
e-mail: akaram (at) hua.gr

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Διευθυντής: Δημήτριος Κεφαλονίκας
Τηλ. 210 - 9549125
Fax. 210 - 9549112
e-mail: jkefalonika (at) hua.gr

Τμήμα Λογιστηρίου:

Ευθυμία Γαλάνη
Τηλ. 210 - 9549134
Fax: 210 - 9549112
e-mail: egalani (at) hua.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας:

Δημήτρης Σουλιώτης
Τηλ. 210 - 9549124
Fax. 210 - 9549112
e-mail: jsouliotis (at) hua.gr

Τμήμα Προμηθειών:

Μαρία Παρατζή
Τηλ. 210 - 9549104
Fax. 210 - 9549112
e-mail: mparatji (at) hua.gr

Δέσποινα Παυλόγλου
Τηλ. 210 - 9549229
Fax. 210 - 9549112
e-mail: dpavlog (at) hua.gr

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων:

Βασιλική Ευγενίου
Τηλ. 210 - 9549108
Fax: 210 - 9577050
e-mail: vevgen (at) hua.gr

Γραφείο Erasmus:

Δρ. Εβελίν Ντυρίε
Τηλ. 210 - 9549330
Fax: 210 - 9577050
e-mail: edurie (at) hua.gr