Εσωτερικοί Κανονισμοί - Κώδικες

  • Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας rules

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εγκρίθηκε με ΦΕΚ764/τ.Β’/30.09.1993.
Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας πατήστε εδώ.

 

  • Κανονισμός Σπουδών 

Ο Κανονισμός Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εγκρίθηκε με ΦΕΚ4983/τ.Β’/09.08.2023.
Για τον Κανονισμό Σπουδών πατήστε εδώ.

 

  • Κανονισμός Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο Κανονισμός Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εγκρίθηκε στην 478/31.1.2024 συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Για τον Κανονισμό Σπουδών πατήστε εδώ.

 

  • Κανονισμός Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)

Ο Κανονισμός της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εγκρίθηκε στην 477/24.01.2024 συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Για τον Κανονισμό Σπουδών πατήστε εδώ.

 

  • Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Η διαμόρφωση ενός ηθικού και ακέραιου εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημόσιας διοίκησης. Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς εκφράζει τη δέσμευση της διοίκησης στις ηθικές αξίες που πρέπει να διαπνέουν τους υπαλλήλους.
Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς εκπονήθηκε βασιζόμενος στη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις διεθνείς καλές πρακτικές σε θέματα δημόσιας ακεραιότητας, οι οποίες προκρίνουν ένα σύστημα που βασίζεται περισσότερο σε ηθικές αξίες (value based) παρά σε κανόνες.
Τέλος, ο παρών Κώδικας έρχεται να ενημερώσει και να εμπλουτίσει μια παλαιότερη αντίστοιχη προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εστιάζοντας, πλέον, σε νέα δεδομένα και προκλήσεις, όπως η χρήση του διαδικτύου, η εξ αποστάσεως εργασία καθώς και η δημιουργία ενός συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών βίαιης συμπεριφοράς, παρενόχλησης και μη ισότιμης μεταχείρισης στους χώρους εργασίας.
Για τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς πατήστε εδώ

ethics