ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  κατά το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει.