Επίκουρος Καθηγητής

Σπουδές

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Δίπλωμα  Πολ. Μηχανικού, Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Yποδομής
  • Msc, Logistics & Transportation Management , Cranfield University, School of Management, Bedford, UK
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Διδάκτωρ, Ειδίκευση: «Επιχειρηματικός Ανασχεδιασμός (Aναμηχάνευση, Business Process Re-engineering) σε περιβάλλον Logistics»

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics – Supply Chain Management)
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Δίκτυα Διανομών
  • Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Επικοινωνία:

Γραφείο: 201, Τηλ.: 210 9549233, e-mail: gmal @ hua.gr

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

1.  ‘Penetrating Reengineering towards real corporate problem solving’, in collaboration with Prof. J. Bosios and Prof. Reklitis P., Les Cashiers du Management Technologique, volume 12, no 3, Grenoble, Ecole de Management, Septembre/Decembre 2002

2.  ‘Aνάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αξιοποίησης πόρων για την αντιμετώπιση κρίσεων:  Πρότυπο 4-Α’, Έμφαση, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2003

3.  ‘Μετεξέλιξη στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό’, Επιθεώρηση  Αποκέντρωσης,  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεύχος 35,  Αθήνα, 2004

4.  ‘Aνασχεδιασμός Logistics στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων’, Logistics & Management, Τεύχος 13, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002

5.  ‘Συνεργικά αποτελέσματα με ανασχεδιασμό Logistics’, Aποθήκη & Logistics, Τεύχος 6,  Ιούνιος 2001

6.  ‘Η ανάπτυξη των υπηρεσιών Logistics: επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις’, μέρος του paper, EUROLOG 2000, Greece and International Transport, Number 179, September 2000