Συγκρότηση / Μέλη

logo-isotitas-filon-transparent.png

 

Με απόφαση της υπ΄ αριθ. 451/16.03.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Φύλων και ανατέθηκε στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων η υλοποίησή του. 

 

Βάσει του άρθρου 33 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ.13/29.01.2019, τεύχος Α) με απόφαση της Συγκλήτου συνίσταται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων με σκοπό την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

 Η Επιτροπή της Ισότητας των Φύλων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (απόφαση της Συγκλήτου υπ΄αριθμ. 424/28.4.2021) συγκροτείται από:             

  1. Γιαννακούλια Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Πρόεδρος
  1. Ζενάκου Ελένη, Μέλος ΕΕΠ, Αντιπρόεδρος 
  1. Δράκου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας - μέλος 
  1. Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης - μέλος 
  1. Κυριακού Αδαμαντίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής - μέλος 
  1. Σταμάτη Μαυρέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής Τηλεματικής - μέλος 
  1. Μήτση (Συγγέργκη) Λορέτα, Διοικητική Υπάλληλος - μέλος 
  1. Θεοφιλόπουλος Αθανάσιος, Μεταπτυχιακός φοιτητής - μέλος 
  1. Κοτσιαφίτη Παγώνα Μαρία, Προπτυχιακή φοιτήτρια - αναπληρώτρια του μέλους Θεοφιλόπουλου Αθανασίου

 email: eif[at]hua[dot]gr