Μέχρι 25.10.2017 οι Αιτήσεις για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2016-2017

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993 Β/31-8-2017), οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται  ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο του επιδόματος από την Τετάρτη 27 house2Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.hua.gr/index.php/el/housing