Μέχρι 07.07.2017 Αιτήσεις για το ΠΜΣ "Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 75 θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη»για τις κατευθύνσεις:

  • Τοπική Ανάπτυξη
  • Διαχείριση Περιβάλλοντοςafisa A3
  • Αγωγή Καταναλωτή

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτωνΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 12 μήνες.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 7η Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/anakoinoseis-prokirikseis-viosimi/518-pms2017-2018 ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.