Μέχρι 30.05.2017 Αιτήσεις για το ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ"

  Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018: 

 • 50 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους Φοίτησης
 • 50 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Μερικής Φοίτησης

 για τις Κατευθύνσεις:afisa 2017

 • Κλινική Διατροφή
 • Διατροφή και Άσκηση
 • Διατροφή και Δημόσια Υγεία
 • Διατροφή Τρόφιμα και Καταναλωτής
 • Μοριακή Διατροφή

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: Διαιτολογίας – Διατροφής, Επιστήμης Τροφίμων, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επιστήμης Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Δημόσιας Υγείας, Γεωπονικής Επιστήμης, Βιοτεχνολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, κ.α.

Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

 • στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
 • στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης,
 • στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές,
 • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

 Το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε άτομα που διαμένουν εκτός Αττικής ή/και άτομα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

 Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://www.ddns.hua.gr/~tmimadiaitologias/gr/news/pmsnews.html