ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ 'ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ' 2016-2017

ΑΦΙΣΑ ΠΜΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, της απόφασης της υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12-2016 απόφασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου καθώς και της απόφασης της υπ’ αριθμ. 53Α΄/10-11-2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους από 16/01/2017 μέχρι και τις 17/02/2017 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:
1. ‘Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη’
2. ‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’
3. ‘Αγωγή και Πολιτισμός’     

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.