Επίσκεψη του Καθηγητή Jiri Preis, Ph.D., Πανεπιστήμιο “University of West Bohemia” στο Πίλσεν - Západočeská Univerzita v Plzni, ZČU

Στο πλαίσιο της επίσκεψής Erasmus+ για διδασκαλία στο τμήμα Γεωγραφίας ο καθηγητής Jiri Preis, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο “University of West Bohemia” στο Πίλσεν - Západočeská Univerzita v Plzni, ZČU (CZ PLZEN01) θα παρουσιάσει το πανεπιστήμιό του, συνέταιρος Erasmus+. 

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την Παρουσίαση του University of West Bohemia in Pilsen πατήστε εδώ.

Αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία απευθείας ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους και μελλοντικούς συμμετέχοντες στην κινητικότητα Erasmus+ προς το Πανεπιστήμιο “University of West Bohemia” in Pilsen!

Migration and Health
Tuesday, November the 1st , 2016, 18.30
Dept. GEO., El. Venizelou Ave. Campus, New Building, Level 2, class-room 2.1.

University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)

Wednesday the 2nd of November 2016 in the class-room 1.2,
El. Venizelou Ave. 70 - Geography Department, Level 1.

The New Giants: The rise of China and India
Friday, November the 4th , 2016, 12.15
Dept. GEO., El. Venizelou Ave. Campus, New Building, Level 1, class-room1.2.

Interested Students, Faculty and Staf other than the regular attendees of the courses are welcome!