Ανακοινώνεται η πρώτη λίστα δικαιούχων σίτισης

Ανακοινώνεται η πρώτη λίστα δικαιούχων σίτισης, που περιλαμβάνει κυρίως πρωτοετείς. Θα ακολουθήσει κι άλλη λίστα με φοιτητές και φοιτήτριες μεγαλύτερων ετών. Οι δικαιούχοι σίτισης καλούνται να έρθουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με δύο φωτογραφίες ταυτότητας από 27/11 έως 8/12/2023 σε ώρες που θα ανακοινωθούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ