Διεξαγωγή Προγράμματος (Summer Course) με τίτλο "Food & Mediterranean Culture", από το ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή" του Τμ. Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers

 

 Εικόνα2

Υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Πρόγραμμα (Summer Course) "Food & Mediterranean Culture", το οποίο διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή", του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ. Η διεξαγωγή Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο Σχολών, με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής φοιτητών/τριών και προσωπικού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Το Πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε δύο (2) εβδομάδες και διεξήχθη από τις 29 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου 2023, προσέφερε μια εις βάθος κατανόηση των πολιτισμικών, κοινωνικοοικονομικών και γαστρονομικών πτυχών της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και μια κριτική θεώρηση των δεδομένων σχετικά με τη συμβολή της μεσογειακής δίαιτας στην υγεία του πληθυσμού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Από το Rutgers University συμμετείχαν 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 2 καθηγητές, ενώ από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο συμμετείχαν 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 11 καθηγητές.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας υλοποιήθηκαν διαλέξεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες διεξήχθησαν στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ενώ η δεύτερη εβδομάδα περιλάμβανε εκπαιδευτικές περιηγήσεις, με διαλέξεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μονάδες παραγωγής τροφίμων στην Πελοπόννησο.

 

2

1

3

4

 Εικόνα 8

 

Εικόνα 6

Εικόνα 5